Ζεόλιθος σε σιτάρι, μετά από την επεξεργασία δευτερογενούς ορού γάλακτος τυριού.

Ζεόλιθος σε σιτάρι μελέτη. Στην πιο πρόσφατα δημοσιευμένη μελέτη του Πανεπιστημίου Πατρών, διερευνήθηκε η αποτελεσματικότητα του φυσικού ζεόλιθου για την απομάκρυνση των αμμωνιακών ιόντων από συνθετικό λύμα και από δευτερογενή ορό γάλακτος.

Στη συνέχεια, διερευνήθηκε η χρήση αυτού του ζεόλιθου ως μέσο λίπανσης σε καλλιέργεια σιταριού. Δεδομένου ότι ο ζεόλιθος μπορεί να διαθέσει δεσμευμένο άζωτο στο έδαφος.

ΑΒΟΚΑΝΤΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΑ, ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΙMH  ΑΓΟΡΑ, ΔΕΝΤΡΟ / ΔΕΝΔΡΟ ΦΥΤΟ, άρρωστο χώμα, αρρώστιες αβοκάντο
ΑΒΟΚΑΝΤΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΑ, ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΙMH ΑΓΟΡΑ, ΔΕΝΤΡΟ / ΔΕΝΔΡΟ ΦΥΤΟ, άρρωστο χώμα, αρρώστιες αβοκάντο

Τα αποτελέσματα από τα πειράματα στήλης συνεχούς ροής που χρησιμοποιούν συνθετικό λύμα και ζεόλιθο (2,0-2,8 mm) έδειξαν: Οι χαμηλοί ρυθμοί ροής (4 mL / min και 8 mL / min) δεν επηρέασαν σημαντικά τη δυνατότητα προσρόφησης ζεολίθου. Ενώ η μέγιστη ικανότητα προσρόφησης ζεολίθου έφτασε τα 15.30 mg NH4 + Ν / γ.

ΑΒΟΚΑΝΤΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΑ, ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΙMH  ΑΓΟΡΑ, ΔΕΝΤΡΟ / ΔΕΝΔΡΟ ΦΥΤΟ, άρρωστο χώμα, αρρώστιες αβοκάντο
ΑΒΟΚΑΝΤΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΑ, ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΙMH ΑΓΟΡΑ, ΔΕΝΤΡΟ / ΔΕΝΔΡΟ ΦΥΤΟ, άρρωστο χώμα, αρρώστιες αβοκάντο

Ζεόλιθος σε σιτάρι μελέτη. Στη συνέχεια, η εφαρμογή του εμπλουτισμένου αυτού ζεόλιθου, αποδείχτηκε ότι επηρέασε σημαντικά την ανάπτυξη φυτών σιταριού.  Η εφαρμογή του είχε σαν αποτέλεσμα την ταχύτερη ανάπτυξή τους και την υψηλότερη παραγωγή βιομάζας.

Χρησιμοποιήθηκε ζεόλιθος σε περιεκτικότητα κλινοπτιλόλιθου τουλάχιστον 85% από το Κίρτζαλι της Βουλγαρίας, τον οποίο διέθεσε η επιχείρησή μας.

Τα πειράματα και τα αποτελέσματα με τον ζεόλιθο στο σιτάρι

Ο ζεόλιθος που χρησιμοποιήθηκε σε αυτή τη μελέτη έχει υψηλή ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων. Έτσι μπορεί να βελτιώσει την ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων του εδάφους και να ενισχύσει τη διαθεσιμότητα θρεπτικών στοιχείων γύρω από τις ρίζες των φυτών.  Στον ζεόλιθο, το Άζωτο (Ν) δεσμεύεται στον σταθμό αρνητικής ανταλλαγής και απελευθερώνεται σε κατάλληλο χρόνο για την απορρόφησή του από τα φυτά. Γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της απόδοσης της βιομάζας. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν διάφορες ποσότητες εμπλουτισμένου ζεόλιθου για την λίπανση σπόρων σίτου (Triticum spp.).

Το υγρό και ξηρό βάρος της βιομάζας και τα μήκη βλαστών μετρήθηκαν και παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα 2.

ΑΒΟΚΑΝΤΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΑ, ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΙMH  ΑΓΟΡΑ, ΔΕΝΤΡΟ / ΔΕΝΔΡΟ ΦΥΤΟ, άρρωστο χώμα, αρρώστιες αβοκάντο
ΑΒΟΚΑΝΤΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΑ, ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΙMH ΑΓΟΡΑ, ΔΕΝΤΡΟ / ΔΕΝΔΡΟ ΦΥΤΟ, άρρωστο χώμα, αρρώστιες αβοκάντο

Τα αποτελέσματα των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών του εμπλουτισμένου ζεόλιθου παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.

ΑΒΟΚΑΝΤΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΑ, ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΙMH  ΑΓΟΡΑ, ΔΕΝΤΡΟ / ΔΕΝΔΡΟ ΦΥΤΟ, άρρωστο χώμα, αρρώστιες αβοκάντο
ΑΒΟΚΑΝΤΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΑ, ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΙMH ΑΓΟΡΑ, ΔΕΝΤΡΟ / ΔΕΝΔΡΟ ΦΥΤΟ, άρρωστο χώμα, αρρώστιες αβοκάντο

Συμπεράσματα

Αν και οι τιμές του pΗ του εδάφους δεν επηρεάστηκαν σημαντικά από τον ζεόλιθο, οι τιμές EC του εδάφους αυξήθηκαν. Από 60,35 mS / cm σε 99,80 mS / cm. Αυτό αποδόθηκε στην ικανότητα του ζεόλιθου να διατηρεί κατιόντα και να τα απελευθερώνει με την δέσμευση των αλάτων. Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω, ο κεκορεσμένος ζεόλιθος επηρέασε θετικά την ανάπτυξη φυτών σίτου. Καθώς η ξηρή μάζα φυτών που καλλιεργήθηκαν σε εδάφη που έχουν υποστεί επεξεργασία με ζεόλιθο ήταν σημαντικά υψηλότερη από αυτή των φυτών που καλλιεργήθηκαν σε εδάφη χωρίς επεξεργασία με ζεόλιθο.

Η παρούσα μελέτη…

…αποδεικνύει ότι ο ζεόλιθος θα μπορούσε να διατηρήσει ένα σημαντικό μέρος του φορτίου αζώτου από το συνθετικό λύμα (SCW). Το οποίο μπορεί να χρησιμεύσει στη συνέχεια ως μέσο λίπανσης. Έτσι, η επεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων με ζεόλιθο μπορεί όχι μόνο να μειώσει τα ρυπογόνα φορτία, αλλά και να ανακτήσει σημαντικά τμήματα θρεπτικών ουσιών. Τα οποία μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν σε άλλες εφαρμογές όπως η γεωργία.

Πηγή: zeolife.gr/cheese-whey-zeolite-treatment-wheat-growth/